zgodovina

Ideja za ustanovitev Športnega društva slepih in slabovidnih (ŠDSS) je obrodila sadove sredi septembra leta 1999. Po ustanovitvi se je naše društvo že dodobra uveljavilo v slovenskem prostoru, vsaj med mladimi slepimi in slabovidnimi.

Začetki so bili težki in dokaj drzni:

Delavci nekdanje srednje šole CSS, smo preko prostočasnih športnih dejavnosti v popoldanskih urah organizirali kar nekaj dejavnosti in tekmovanj za dijake, ki so obiskovali nekdanjo srednjo šolo CSS v Škofji Loki. Obiskovali smo raznovrstna tekmovanja za slepe in slabovidne in se tudi kvalificirali na državna prvenstva. Ker je bilo aktivnosti za Srednjo šolo preveč smo se odločili z ustanovitev ŠDSS, ki naj bi prevzelo nekaj teh aktivnosti. Pojavljalo se je le še eno vprašanje ali ŠDSS ustanoviti kot Šolsko športno društvo ali kot samostojno pravno osebo in sicer Športno društvo slepih in slabovidnih. Danes ugotavljam, da smo se odločili prav ker delujemo, kot samostojno društvo. Izdelan imamo svoj statut, logotip in žig društva ter vse ostalo kar društvo potrebuje za svoje delovanje. Začetni kapital smo ustvarili kar sami, izvedli ustanovni občni zbor, kjer smo izvolili vse odbore, sprejeli par sklepov in predstavili vsak svoje ideje oz. vizije delovanja društva.

Uradno je društvo začelo delovati v novembru leta 1999. Takoj smo se včlanili v Športno zvezo Škofja Loka, kamor so nas zelo prijazno sprejeli na seznam društev in nam tudi takoj pomagali z finančnim vložkom, ki nam ga je namenila občina Škofja Loka.

Leta 2001 smo se včlanili tudi v Zvezo za šport otrok in mladine Slovenije, kjer smo preko projektov, ki smo jih izvajali, pridobili kar nekaj sredstev, s katerimi smo zmogli peljati naše aktivnosti naprej.

Na SŠ CSS je ŠDSS takoj prevzelo izvajanje popoldanskih aktivnosti, kakor je bilo utečeno že prej in se pod tem imenom tudi prijavljalo na tekmovanja. A ni šlo vse tako gladko, kot smo si zamislili. Najprej se je zalomilo s strani ZDSSS, ker so želeli da se na tekmovanjih pojavljamo kot CSS. Zato je prišlo kmalu do odločitve da se Z letom 2001 ukinemo izvajanje popoldanskih aktivnosti, treningov in udeležb na tekmovanjih; vse to je zopet padlo na SŠ in s tem se je tudi ukinila finančna pomoč CSS oz. SŠ CSS.

Sklenili smo, da se ŠDSS odpre navzven v Slovenijo za vse mlade slepe in slabovidne. Še leta 2001 smo našo dejavnost preusmerili na počitniške dejavnosti, izven šolske dejavnosti. Pogrešali smo ponudbo na tem področju, kot so taborjenja, gorništvo, predvsem zato. da ponudimo mladim nekaj zabavnih športno rekreativnih programov s pridihom slovenske kulture in ... .

Vsi projekti leta 2001 in 2002 so odlično uspeli, pravzaprav nad pričakovanji, zato smo kljub slabšim finančnim dotacijam sklenili, da nadaljujemo z delom v leto 2003 in skušamo ponoviti niz projektov, katerih se mladi slepi in slabovidni upamo, da veselijo.

Poleg sedeža na naslovu Stara Loka 31, ki se z ukinitvijo srednje šole ni spremenil, ostaja srce ŠDSS v okolici Škofje Loke, kjer smo doma vodilni člani. Članstvo v našem društvu pa je razpršeno na področje celotne Slovenije, od koder prihajajo slepi in slabovidni mladi. Nekateri delujemo sedaj v Ljubljani na Zavodu za slepo in slabovidno mladino, kjer naše delovanje podpirajo, tako da z vsemi člani, še vedno ohranjamo stike in lahko kvalitetno peljemo aktivnosti dalje.

Vse do danes se naša usmeritev ni spreminjala, pozimi izpeljemo zimski tabor na Pokljuki, poleti pa izpeljemo letni tabor na Kolpi in gorniško planinsko turo po slovenskih gorah in planinah.

Do danes dobro sodelujemo z Zavodom za slepo in slabovidno mladino, Športno zvezo Škofja Loka, Zvezo za šport otrok in mladine Slovenije, Zvezo za šport invalidov Slovenije, Zvezo medobčinskih društev slepih in slabovidnih Slovenije, Medobčinskimi društvi slepih in slabovidnih in preostalimi donatorji ali sponzorji, ki jih slučajno uspemo pridobiti.