naš namen

 

Vizija

Trudimo se ostati optimisti in vam slepim in slabovidnim pripraviti kar se da največ aktivnosti, za katere je bil v preteklih letih pokazan oz. izražen interes članov.

Vodilni člani upamo, da boste, kot odgovorni člani še naprej ohranjali članstvo in nam ostali zvesti na aktivnostih ter se jih skušali redno udeleževati.

Najprej vas pričakujemo na aktivnostih, kot dijake srednjih šol, nato pa še, kot študente fakultet. Upamo oz. želimo, da se boste po vseh teh letih želeli aktivno udejstvovati v aktivnostih šdss, prevzemati organizacijo le teh ali vodenje delavnic, skupin, športnih aktivnosti in še in še. Nenazadnje vas na teh aktivnostih enkrat pričakujemo tudi z vašo družino, da boste z ostalimi preživljali svoj prosti čas varno in organizirano.

Če želimo, da se ŠDSS, kot edino društvo za mlade slepe in slabovidne obdrži v slovenskem prostoru, da se nam uresniči prej željeno, moramo delovati celotno leto. To nam zaenkrat uspeva saj imamo aktivnosti razporejene skozi celo leto, kar je dobro tako za ŠDSS, kot tudi za člane, ki imajo možnost sodelovati na teh aktivnostih. Nekatere od teh aktivnosti kličemo lahko že tradicionalne, nekatere člane pa že zvesti udeleženci…


Priložnost zamujena ne vrne se nobena,

pride in odide,

vsako leto znova jo lovimo in

mogoče enkrat tudi osvojimo in zadržimo.