Članki

Leto 2013

- Himna Kolpa 2013

Leto 2012

Leto 2011

Leto 2010

- Pozitivni vplivi športne dejavnosti pri slepih in slabovidnih otrocih (Maja Porenta -Diplomska)

- Družinska rekreacija (Ovsenek Matjaž - Diplomska)

- Slepi in slabovidni v športu (Nina Simonič)

- Če si kaj zares želiš, lahko to uresničiš, tudi smučaš, čeprav si slep (Dnevnik)

- Snežena in zavita pot do cilja (Tjaša Filipčič)

- Smučajo kljub okvari vida (Vizita)


Članki na aktivnostih pred letom 2010

Himna na Kolpi 2001

Zdrava prehrana Kolpa 2002

Zbornik Kolpa 2003

Adamsova ekipa

Belokranjske taborniške novice

Čenče Kolpa

Kolpa norice

Komad iz kolpe

Članki v revijah in časopisju pred letom 2010

6.DP v showdownu 2008, Gregor Habjan

EP v showdownu 2008, Gregor Habjan

Moj pogled na prihodnost showdownu v letu 2008, Gregor Habjan

Žogica ki je ne vidiš ampak slišiš, Ilona Dolenc

DP v teku na smučeh za slepe in slabovidne 2007, gregor Habjan

1. odprti turnir ŠDSS v showdownu 2007, Gregor Habjan

5. DP v showdownu 2007, Gregor Habjan

Kolpa 2007, Gregor Habjan

Gorniška tura 2007, Gregor Habjan

Projekt Alma, David Fortuna

Pokljuka 2006, Gregor Habjan

Kolpa 2005, Gregor Habjan

Pokljuka 2005, Gregor Habjan

Showodown, Gregor Habjan 2004

Taborjenja ŠDSS, Gregor Habjan 2004

Strokovni članki pred letom 2010

Alpsko smučanje slepih in slabovidnih, Gal Jakič

100 let športa v Škofji Loki, Gregor Habjan

Vpliv vidne funkcije na zgodnji razvoj slepega in slabovidnega otroka, Katjuša Koprivnikar

Pomen gibanja in vključevanja slepih in salbovidnih otrok v program ŠVZ, Katjuša Koprivnikar

Športna vzgoja v integraciji in prostočasne športne vsebine slepih in slabovidnih mladostnikov, Gregor Habjan

Samopodoba osnovnošolcev in njihovih slepih in slabovidnih vrstnikov, Teja Fejfar

Gibalna oviranost slepih otrok, Brane But

Vaje, ki vzpodbujajo veselje do orientacije in mobilnosti pri slepih in slabovidnih otrocih, Katjuša Koprivnikar

OPP na aktivnostih, Gregor Habjan